Om

Henrik Sjödin

Mitt specialområde är konsumentbeteende. Det är där har jag min doktorsexamen och mitt yrke. Om man vill kan man säga att jag nu ägnat mer än tjugo år åt att försöka förstå hur upplevelser och beteenden formas och uttrycks när det finns konkurrens om uppmärksamhet, tid och energi. Det finns kvar att lära. Inte alltför sällan kan jag känna mig lite för vetgirig för mitt eget bästa och ha svårt att sluta läsa och tänka. På det viset samlar jag på mig en del insikter och lärdomar kring beteendeförändring även på det personliga planet, som jag har märkt att andra också tycker är intressanta. Så det är väl det jag gör här, tänker jag. Pytsar ut lite rön och egna tankar som möjligen kan vara av intresse för fler än mig själv.