Tänker du att du borde ta tag i dig själv? Tänk ett varv till.

När tillvaron förändras rejält improviserar vi fram lösningar. Över tid faller sen saker på plats. Vi börjar hitta standardsvar på frågor och utmaningar. Det ”nya” börjar glida över i det som ”bara är så”. När känslan av kaos sjunker undan kan det bli mer plats att fundera på vad jag-sen mår bra av i det långa loppet, inteFortsätt läsa ”Tänker du att du borde ta tag i dig själv? Tänk ett varv till.”

Ska jag behöva tänka långsiktigt om mig själv mitt i allt?

Stora omställningar kan ge perspektiv. När man flyttar, börjar på ett jobb, slutar på ett jobb, blir fler i familjen, blir färre i familjen — eller anpassar sig till en pandemi eller, så småningom, till ett liv “efter” pandemin — kan det plötsligt bli lättare att upptäcka vad man uppskattar i livet, och vad somFortsätt läsa ”Ska jag behöva tänka långsiktigt om mig själv mitt i allt?”

När tillvaron ändras, ändras vanorna. När vanorna ändras, ändras du.

I vanliga fall gör du en väldig massa saker för att du är van att göra dem. Utan att tänka särskilt på hur du gör dem, eller kanske ens att du gör dem. I van-liga fall. Ledande forskare uppskattar att mer än 40% av det vi gör på dagarna är sånt som görs vanemässigt. En plats, enFortsätt läsa ”När tillvaron ändras, ändras vanorna. När vanorna ändras, ändras du.”